Psychotrauma praktijk Izaring

Orthopedagogenpraktijk voor behandeling en diagnostiek

Behandeling & EMDR ook online!

header-image

-- Gezien de wachttijd, worden er voorlopig geen nieuwe cliënten / supervisanten aangenomen --

Welkom bij Izaring

svg

Gespecialiseerd in Traumabehandeling bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Behandelingen vinden plaats op locatie of online.

Izaring is een kleinschalige contractvrije praktijk. De kracht van de praktijk is de persoonlijke benadering vanaf het eerste contact. Daarbij staat vanaf de start het door uzelf geformuleerde doel centraal en werken we toekomst gericht. De praktijk is gespecialiseerd in Traumabehandeling op maat. EMDR, BEPP, IMrS en Sensorimotor Psychotherapie kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

Kinderen en volwassenen met een beperking kunnen zowel voor behandeling als diagnostiek terecht bij Izaring. De behandeling wordt afgestemd op het cognitieve en emotionele niveau. Dit doen we door goed aan te sluiten bij de beleving en te werken met veel visueel en concreet materiaal.

Kinderen en jeugdigen

Kinderen en jeugdigen kunnen terecht met uiteenlopende vragen en problemen. Wanneer er gedragsproblemen zijn of uw kind b.v. erg angstig of somber is en dit niet vanzelf lijkt over te gaan, kan het goed zijn om hulp te vragen. Door samen te kijken naar de oorzaken en de oplossingen, wordt er een zo kort mogelijk traject gestart om weer verder te kunnen. Het traject kan bestaan uit diagnostiek en/ of behandeling.

Diensten

svg

Diagnostiek

Met uiteenlopende vragen kunt u terecht bij Izaring. Samen met u zal eerst bekeken worden of diagnostiek nodig is. Diagnostiek kan gericht zijn op het stellen van een diagnose en/ of op het in beeld brengen van factoren die bijdragen aan het probleem en de oplossing.

Behandeling

De behandeling wordt op maat afgestemd en in een behandelplan vastgelegd. Veelal zullen interventies vanuit de Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie worden gebruikt. Hierbij worden veelal negatieve denkpatronen omgebogen tot positieve denkpatronen. Met name bij verstandelijk beperkten én bij kinderen wordt ook veel lichaamsgericht ( senorimotor psychotherapie, level I) en speels gewerkt.

Trauma Behandeling

EMDR

EMDR is een bewezen effectieve behandelvorm voor een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Maar ook bij andere problemen kan EMDR helpen wanneer er een verband bestaat tussen de klachten en één of meerdere gebeurtenissen. EMDR kan al toegepast worden bij kinderen vanaf twee jaar (of bij mensen met een ontwikkelingsniveau vergelijkbaar met een twee jarige). EMDR is in principe een kort durende behandeling. Als het gaat om een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, volstaat de behandeling vaak al met enkele zittingen. De therapeut kijkt samen met u naar het nare beeld. Door tegelijkertijd een afleidende prikkel aan te bieden (meestal oogbewegingen), wordt het beeld ontdaan van de negatieve lading Meer informatie, waaronder filmpjes, is te vinden op de site van de landelijke vereniging waar ik bij aangesloten ben EMDR .

BEPP

Bij de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS, staat het maken van een verbinding met emoties, gedachten en herinneringen centraal. Zie voor nadere info over deze behandelvorm de website traumabehandeling.net

Indien trauma behandeling geïndiceerd is, zal samen met u worden bekeken welke behandelvorm voor u het best passend is.

Supervisie

Orthopedagoog Generalist / NIP supervisor Kinder en Jeugdpsycholoog / SKJ

Sinds 2022 ben ik geregistreerd supervisor voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist / NIP kind en jeugd psycholoog en voor de SKJ registratie. Supervisie geef ik zowel live als online. Bij de start maken we afspraken over het proces en ga je doelen opstellen welke richting zullen geven aan het leerproces.

Over mijzelf

svg

Emmy van Ringelestijn

emmy

Ik ben Emmy van Ringelestijn, Orthopedagoog Generalist NVO / EMDR practitioner / Psychotraumatherapeut NtVP/ Sensorimotor psychotherapie ( level 1 en 2) / NVO supervisor.

Verdere registraties:

  • NVO ( Ned. Ver. voor Pedagogen en Onderwijskundigen) Orthopedagoog Generalist
  • BIG registratie: 89927091531
  • VEN ( Vereniging EMDR Nederland) EMDR Practitioner
  • NtVP (Nederlands talige vereniging voor psychotrauma)
  • Supervisor voor de OG opleiding + SKJ

In geval van klachten of geschillen verwijs ik u naar de klachtenprocedure van de NVO.

Sinds 2012 bied ik (psychotrauma) behandeling aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Elke behandeling wordt op maat vorm gegeven. Samen kijken we wat er nodig is om naar het gewenste doel te komen. Soms betekent dat er een combinatie nodig is van meerdere behandelvormen.

Bij Praktijk Izaring kunt u zich individueel aanmelden. Met andere praktijken/ instellingen kan via een onderaannemerschap een behandeling gestart worden. Naast individuele behandeling geef ik supervisie aan professionals voor de OG of de SKJ registratie.

Naast het werk in de eigen praktijk, ben ik werkzaam bij Odion, een instelling voor mensen met een beperking. Zie Odion . Hier behandel ik met cliënten met een beperking.

contact-image

Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Orthopedagogiek gestudeerd met als afstudeerrichtingen zintuiglijk en motorisch gehandicapten én zwakzinnigenzorg. Later heb ik de opleiding tot Generalist gevolgd. Dit betekent dat ik gekwalificeerd ben voor diagnostiek en behandeling. Voor nadere info kunt u kijken op de website van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten: NVO.

Privacyregeling 2024

svg PDF Download

Kwaliteitsstatuut 2024

svg PDF Download

Tarieven 2024

svg PDF Download

Orthopedagogenpraktijk voor behandeling en diagnostiek

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen via onderstaand telefoon nummer of per email. Wanneer u bij Izaring terecht kunt, krijgt u een aanmeldformulier toegezonden waarna er een intake gesprek zal plaatsvinden. In dit gesprek wordt informatie verzameld over uw klachten, stressfactoren, gezinsachtergrond, hulpvraag en behandeldoel. Van belang is dat er een klik is, dat wil zeggen dat u zich op uw gemak voelt.

Wachttijden:
Binnen twee weken wordt het intakegesprek gepland. Op basis hiervan wordt het behandelplan opgesteld en de afspraken verder ingepland.

De praktijk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Bij dringende vragen/ spoed, of in geval van afwezigheid, kunt u buiten de openingstijden terecht bij uw eigen huisarts en/ of de huisartsenpost.

contact-image

Contact

Telefoon: 06-34825403
Izaring
Westeinde 20
1474 HB Oosthuizen
Kamer van Koophandel: 56543964
E-mail: info@izaring.nl
Website: www.izaring.nl
BTW-id nr: NL002171034B59