Welkom bij Orthopedagogenpraktijk Izaring

Niet de diagnose, maar de oplossing centraal!

Voor kinderen en jeugdigen

Izaring is een kleinschalige orthopedagogen praktijk in Purmerend. Kinderen en jeugdigen kunnen terecht met uiteenlopende vragen en problemen. Wanneer er gedragsproblemen zijn of uw kind b.v. erg angstig of somber is en dit niet vanzelf lijkt over te gaan, kan het goed zijn om hulp te vragen. Door samen te kijken naar de oorzaken en de oplossingen, wordt er een zo kort mogelijk traject gestart om weer verder te kunnen. Het traject kan bestaan uit diagnostiek en behandeling.

Wanneer de klachten verband houden met een nare gebeurtenis uit het verleden, biedt EMDR( zie info bij diensten) de mogelijkheid tot kortdurende behandeling. Door gebruik te maken van elementen uit de Oplossingsgerichte Therapie, is de behandeling toekomstgericht en sluit het aan bij het door u zelf geformuleerde doel. Regelmatig wordt het verloop van de behandeling met u doorgesproken. Bij lang durende trajecten vindt er na 6 a 8 keer een evaluatie plaats.

Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

Ook kinderen en volwassenen met een beperking kunnen terecht bij Izaring. Zowel voor diagnostiek als behandeling. EMDR behandeling is mogelijk vanaf een ontwikkelingsleeftijd van twee jaar.

Voor volwassenen

Volwassenen kunnen ook terecht voor EMDR behandeling. Neem graag even contact op over de mogelijkheden hiertoe.